daphne-tYWZ_m8Ew2k-unsplash_edited.jpg

Welkom op
dressuuronline.nl

Dressuuronline.nl is er voor instructeurs en ruiters die op een persoonlijke en toegankelijke manier hun rijvaardigheid willen verbeteren, hun hippische kennis willen verrijken en hun plezier in de paardensport willen vergroten. Dressuuronline.nl richt zich daarbij op de breedtesport; iedereen is welkom van alle niveaus en leeftijden, zonder lidmaatschap, abonnement of startpas. Daarnaast is dressuuronline.nl hét online platform vóór en dóór instructeurs die op alle niveaus in de paardensport actief zijn, die hun krachten bundelen, hun kennis delen en zich actief inzetten om de breedte van de Hippische sport verder te brengen en deze in een positief daglicht te zetten.

ONZE FAVORIETEN
 
 
synovium liggend zwart@6x.png
Prinsenhoeve_logo_los_RGB_edited.png
Volg ons op het sociale web!
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Dressuuronline.nl (dressuuronline@yahoo.com) in samenwerking met De Prinsenhoeve, Achterweteringseweg 18, 3738CA Maartensdijk - copyright 2020